no-img
پی دی اف کده

فلسفه | پی دی اف کده


پی دی اف کده

مطالب

موضوع : فلسفه
PDF
کتاب خردنامه جلد نخست شروین وکیلی دانلود PDF
۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب خردنامه جلد نخست شروین وکیلی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب خردنامه جلد نخست شروین وکیلی دانلود PDF با 401 صفحه، برای شما آماده کرده است. نوشتار هایی که در این مجموعه گرد آمده اند، به طور خاص برای اعضای انجمن زروان نوشته شده اند، یا با هدف معرفی دستگاه نظری زروان و ارائه ی پیشنهاد هایی راهبردی برای بازسازی هویت ایرانی تدوین شده اند. به همین خاطر نظم تاریخی معمولی که در بقیه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / نوامبر / 2023    بازدید : 152    نویسنده : MR
PDF
کتاب فلسفه سیاسی دیو رابینسون دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فلسفه سیاسی دیو رابینسون دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب فلسفه سیاسی دیو رابینسون دانلود PDF با 175 صفحه، برای شما آماده کرده است. بسیاری از فیلسوفان سیاسی از تمرکز بر فرد آغاز میکنند. بیش از هر چیز جوامع و دولت ها نخست از افراد ساخته شده اند و حکومت ها باید بعداً آمده باشند آیا نهادهای سیاسی صرفاً ما حصل تلاش برای تأمین نیازهای حیاتی و جهانشمول افراد هستند؟ با سایت پی دی اف کده همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 109    نویسنده : MR
PDF
کتاب خردنامه جلد دوم شروین وکیلی دانلود PDF
۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب خردنامه جلد دوم شروین وکیلی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب خردنامه جلد دوم شروین وکیلی دانلود PDF با 1632 صفحه، برای شما آماده کرده است. زمانی که هنوز نوجوانی بیش نبودم، با فهمیدن این نکته که کانت مقاله ی مهم روشنگری چیست خود را در یک روزنامه به چاپ رسانده، برایم بسیار الهام بخش بود. این نکته نشان میداد که فیلسوفی که به خاطر برج عاج نشینی بلندآوازه شده، تا چه اندازه نسبت به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 100    نویسنده : MR
PDF
کتاب خردنامه جلد سوم شروین وکیلی دانلود PDF
۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب خردنامه جلد سوم شروین وکیلی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب خردنامه جلد سوم شروین وکیلی دانلود PDF با 1082 صفحه، برای شما آماده کرده است. تاریخ، واژه ایست که با گذشته پیوند خورده است. مورخان، آن اندیشمندانی هستند که به رخدادهایی که در گذشته به وقوع پیوسته اند میپردازند، متونی کهن را که توسط گذشتگان نوشته شده اند تحلیل میکنند، و به عنوان متخصصانی که برش خاصی از زمانِ گذشته در قلمرو دانش و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 103    نویسنده : MR
PDF
کتاب فلسفه و نحو منطقی رودلف کارناپ دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فلسفه و نحو منطقی رودلف کارناپ دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب فلسفه و نحو منطقی رودلف کارناپ دانلود PDF با 75 صفحه، برای شما آماده کرده است. کتاب حاضر دربردارنده محتوی سه سخنرانی است که در سال ۱۹۳۴ در دانشگاه لندن ایراد شده اند. قصد اصلی کارناپ در این کتاب کوشش برای توضیح جنبه های اصلی روش حلقه وین در پرداختن به فلسفه است. این روش عبارتست از تحلیل منطقی علم و به سخن دقیق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 112    نویسنده : MR
PDF
کتاب مقوله های فلسفه معاصر شوروی پلانتی دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقوله های فلسفه معاصر شوروی پلانتی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب مقوله های فلسفه معاصر شوروی پلانتی دانلود PDF با 303 صفحه، برای شما آماده کرده است. تاریخ فلسفه شوروی به تقریب با تاریخ تفسیرهای پیاپی که از هسته عقلایی به دست داده یکی انگاشته میشود همان هسته عقلایی که مارکس ذاتِ دیالکتیک رمز زدوده را در آن می دیده است. با سایت پی دی اف کده همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 91    نویسنده : MR
PDF
کتاب فلسفه تربیت عیسی ابراهیم زاده دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فلسفه تربیت عیسی ابراهیم زاده دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب فلسفه تربیت عیسی ابراهیم زاده دانلود PDF با 246 صفحه، برای شما آماده کرده است. هر یک از ما ممکن است بارها این سؤال را از خود و یا دیگران کرده باشیم که فلسفه چیست؟ و احتمالاً پاسخ قانع کننده ای برای آن نیافته ایم. در این گفتار تلاش ما براین است که با پاسخی که به این سؤال میدهیم شما بتوانید به دیگر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 146    نویسنده : MR
PDF
کتاب واژه نامه ی فلسفی مارکس بابک احمدی دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب واژه نامه ی فلسفی مارکس بابک احمدی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب واژه نامه ی فلسفی مارکس بابک احمدی دانلود PDF با 223 صفحه، برای شما آماده کرده است. هگل در پیش گفتار پدیدار شناسی روح نوشته: آن چه زیاد شناخته شده، به دلیل این که زیاد شناخته شده، همواره ناشناخته می ماند. چون این حکم دیالکتیسین کهنه کار را در مورد اندیشه های استاد دیگر دیالکتیک، کارل مارکس، بیازماییم، می بینیم که درست از کار در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 158    نویسنده : MR
PDF
کتاب چیستی هنر اسوالد هنفلینگ دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب چیستی هنر اسوالد هنفلینگ دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب چیستی هنر اسوالد هنفلینگ دانلود PDF با 100 صفحه، برای شما آماده کرده است. کتاب چیستی هنر، نخستین بخش از مجموعه ای با عنوان زیباشناسی فلسفی است که به ویراستاری اسوالد هنفلینگ برای آموزش فلسفه هنر در سطح دانشگاه و نیز مطالعه آزاد علاقمندان این رشته تدوین یافته است. با سایت پی دی اف کده همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 135    نویسنده : MR
PDF
کتاب آموزش فلسفه جلد 1 محمد تقی مصباح یزدی دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش فلسفه جلد 1 محمد تقی مصباح یزدی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب آموزش فلسفه جلد 1 محمد تقی مصباح یزدی دانلود PDF با 220 صفحه، برای شما آماده کرده است. سالیان درازی بود که از وضع برنامه های درسی در حوزه های علمیه و کمبود مواد و کتب درسی و نارسایی کیفیت تدریس به ویژه در زمینه فلسفه، رنج میبردم و آرزو میکردم که شرایطی فراهم شود که بتوان طرحی نو در انداخت و به این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / نوامبر / 2023    بازدید : 154    نویسنده : tigo