no-img
پی دی اف کده

دبستان | پی دی اف کده


پی دی اف کده

مطالب

موضوع : دبستان
PDF
کتاب فارسی اول ابتدایی راهنمای معلم دانش آموز با نیاز ویژه مریم پور سلطانی دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فارسی اول ابتدایی راهنمای معلم دانش آموز با نیاز ویژه مریم پور سلطانی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب فارسی اول ابتدایی راهنمای معلم دانش آموز با نیاز ویژه مریم پور سلطانی دانلود PDF با 256 صفحه، برای شما آماده کرده است. اگر ندانیم به کجا میرویم هر راهی ما را اغفال خواهد کرد. این نکته در مورد دانشآموزان با نیازهای ویژه هم، مثل سایر جنبه های زندگی مصداق دارد. وقتی بخواهیم مشکل یا مسئله ای را بشناسیم که دانش آموز با ناتوانی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 155    نویسنده : MR
PDF
کتاب راهنمای درس هنر فاطمه رادپور دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای درس هنر فاطمه رادپور دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب راهنمای درس هنر فاطمه رادپور دانلود PDF با 272 صفحه، برای شما آماده کرده است. هنر، از الفاظی است که در طول زمان با معانی گوناگون همراه بوده است. در لغت نامه ی دهخدا به معنای، علم، معرفت دانش فضل و فضیلت، فرزانگی، کمال، کیاست و بالاخره به معنای فراست و زیرکی نیز آمده است. بدیهی است با استناد به معانی گسترده و متفاوت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 188    نویسنده : MR
PDF
کتاب معلم تربیت بدنی غلامرضا سراج زاده دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب معلم تربیت بدنی غلامرضا سراج زاده دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب معلم تربیت بدنی غلامرضا سراج زاده دانلود PDF با 272 صفحه، برای شما آماده کرده است. حرکت، امرى غريزى است و براى رشد کودک نقش محورى دارد. اين نقش در زمينه هاى مختلف رشد همچون رشد شناختى، رشد عاطفى و نيز رشد حرکتى او حياتى است. اگر برنامه ى خوبى طراحى شود و به شکل صحيح در ساعت درس تربيت بدنى تدريس گردد. با سایت پی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 151    نویسنده : MR
PDF
کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان دانلود PDF با 128 صفحه، برای شما آماده کرده است. تشخیص شباهت ها و تفاوت ها بین پدیده های مختلف و طبقه بندی آنها از جمله مهارت های تفکر است که در دروس مختلف و حتی قبل از ورود به مدرسه با آن برخورد داشته اید. در این درس شما با بررسی تفاوت ها شباهت ها و رابطه ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 169    نویسنده : MR
PDF
کتاب فارسی ششم دبستان دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فارسی ششم دبستان دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب فارسی ششم دبستان دانلود PDF با 128 صفحه، برای شما آماده کرده است. زبان فارسی جایگاه و اهمیت بسیار ارجمندی دارد؛ چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان میدهد و از دیگر سوی، درگاه رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است. درس فارسی، پیام آور شکوه و جلال فکر و فرهنگ ایران اسلامی در طول روزگاران است؛ جوهره ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 118    نویسنده : MR
PDF
کتاب علوم تجربی ششم دبستان دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب علوم تجربی ششم دبستان دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب علوم تجربی ششم دبستان دانلود PDF با 112 صفحه، برای شما آماده کرده است. علوم تجربی یکی از حوزه های تربیت و یادگیری برنامه درسی ملی است بر اساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی، کوشش انسان برای درک واقعیت های آفرینش و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 119    نویسنده : MR
PDF
کتاب فارسی پنجم دبستان دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فارسی پنجم دبستان دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب فارسی پنجم دبستان دانلود PDF با 152 صفحه، برای شما آماده کرده است. كتابی كه پيش رو داريد، حلقه ی ميانی از زنجيره ی دوره ی دوم ابتدايی است. دوره ی اوّل ابتدایی، سه سال نخست (اوّل تا سوم) و دوره ي دوم، سه سال دوم (چهارم تا ششم) ابتدايی را در بر می گيرد. بنابراين، ساختار و محتوای فارسی پایه ی پنجم از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 192    نویسنده : MR
PDF
کتاب فارسی چهارم دبستان دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فارسی چهارم دبستان دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب فارسی چهارم دبستان دانلود PDF با 152 صفحه، برای شما آماده کرده است. اين كتاب از يک سو بر قلمرو دريافتی يا ادراکی زبان تمركز دارد؛ لذا درست ديدن، درک خوانداري و درک شنيداری را آموزش می دهد. با سایت پی دی اف کده همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 117    نویسنده : MR
PDF
کتاب فارسی سوم دبستان دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فارسی سوم دبستان دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب فارسی سوم دبستان دانلود PDF با 136 صفحه، برای شما آماده کرده است. کتاب فارسی از یک سو بر قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان، تمرکز دارد و درست دیدن، درک خوانداری و درک شنیداری را آموزش می دهد و از سوی دیگر با قلمرو تولیدی زبان، پیوند می یابد و در فرایند یاد دهی _ یادگیری به ریز مهارت های خوانداری مانند رعایت آهنگ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 115    نویسنده : MR
PDF
کتاب راهنمای تدریس معلم اول دبستان وزارت آموزش و پرورش دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای تدریس معلم اول دبستان وزارت آموزش و پرورش دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب راهنمای تدریس معلم اول دبستان وزارت آموزش و پرورش دانلود PDF با 207 صفحه، برای شما آماده کرده است. هدفهای آموزشی و روشهای آموزشی در کشورهای مختلف جهان شباهتهای زيادی به هم دارند و مقايسه ميزان تحقق آنها، پژوهشگران را متوجه تأثير عوامل گوناگونی که در فرايند آموزش و ياددهی ــ يادگيری دخالت دارند، کرده است. برخی از اين عوامل و عناصر مانند کتابهای درسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / نوامبر / 2023    بازدید : 84    نویسنده : tigo